תוכנית "חבר מביא חבר"

מטרת הנוהל

 • מטרת הנוהל היא הגדרת מדיניות החברה בנושא בונוס לעובדים/חברים שהביאו
 • מועמד/ת לעבודה בחברת לוגיקה – IT, והמועמד/ת נקלטו כעובדים מן המניין בחברה.
 • באחריות משאבי אנוש להבטיח כי הליך זה מתקיים, מתוחזק ומתעדכן בהתאם לצורך. באחריות כל העובדים/חברים שנוהל זה תקף לגביהם, להבין את הנדרש לביצוע הפעילויות
 • המתוארות בנוהל זה ולוודא שהוא מיושם כהלכה.

שיטה

בונוס "חבר מביא חבר"

 • כל עובדי החברה, בכל סטטוס שהוא, וכן חברים, מוזמנים לשלוח למחלקת משאבי אנוש, קורות חיים של מכריהם כמועמדים למשרות פתוחות בחברה.
  את רשימת המשרות המלאה ניתן למצוא באתר החברה: www.logica-it.com
 • המועמד ייחשב כהפניה של אותו עובד במשך שישה חודשים.

בונוס "חבר מביא חבר" יינתן למפנה של הקו"ח בתנאים הבאים:

 • המפנה הביא קורות חיים של מועמד שלא נתקבלו במהלך החצי שנה קודם לכן בחברה מגורם אחר.
 • החבר גויס לחברה, קיבל הצעת עבודה, נענה לה ועובד בחברה לפחות 3 חודשים כעובד מן המניין.
 • המפנה יקבל את הבונוס בתום 3 חודשים מיום תחילת עבודתו של החבר ב – לוגיקה – IT.

מקרים בהם לא יינתן הבונוס:

 • העובד הינו על תקן זמני ואינו נחשב עובד מן המניין.
 • הממליץ הינו – עובד מחלקת משאבי אנוש.
 • המועמד הועסק לפני כן כיועץ/ספק חיצוני/נותן שירות לחברת לוגיקה – IT.
 • העובד המפנה סיים את העסקתו בחברה טרם הסתיימו 3 חודשי העבודה של העובד המופנה.
 • בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי זכאותו של מפנה לבונוס, המכריע יהיה מנכ"ל החברה.

Start typing and press Enter to search

שלחו קורות חיים
בודק...