להלן הפרטים:

סכום התגמול הינו מקסימום 4000 ש"ח (כולל מע"מ).

המחיר משתנה והוא תלוי שכר המועמד/ת, תפקיד, היקף משרה, אופן תשלום דרכו מתבצע התגמול וכדומה.

– מקור ההגעה הראשון של הקורות חיים נשמר לזכות אותו מקור לתקופה של עד חצי שנה.

– התגמול יינתן לאחר שהמועמד השלים 3 חודשי עבודה מלאים במיקור חוץ וחודש עבודה מלא בהשמה וזאת לאחר קבלת תשלום מהלקוח.

– על כל מועמד/ת שגויס/ה ישלח עדכון בכתב למקור השולח.

– עדכון על סכום התגמול מתבצע סמוך למועד קבלתו.

– התנאים יכולים להשתנות בהתאם למדיניות של החברה.


מקרים בהם לא יינתן הבונוס:

העובד הינו על תקן זמני ואינו נחשב עובד מן המניין.

המועמד הועסק לפני כן כיועץ/ספק חיצוני/נותן שירות לחברת Logica-IT.

העובד שהופנה ע"י הממליץ, סיים את העסקתו בחברה טרם הסתיימו 3 חודשי עבודה במיקור חוץ או חודש עבודה בהשמה.

בכל מקרה של חילוקי דעות לגבי זכאותו של מפנה לבונוס, המכריע יהיה מנכ"ל החברה.

Start typing and press Enter to search

שלחו קורות חיים
בודק...